Diensten

Impuls Wisselwerk, specialist in de regio

Assessments

Soms komt hetgeen u ziet niet overeen met de werkelijkheid en wordt u beïnvloed door eigen, subjectieve waarneming. Psychologische screening is een manier om op onafhankelijke, objectieve wijze informatie te genereren over relatief stabiele kenmerken zoals persoonlijkheid en intellectuele capaciteiten.

Impuls Wisselwerk heeft de mogelijkheid om kandidaten te testen middels een uitgebreid assessment. Dit doen wij met behulp van de objectieve beoordelingsmethodiek Iscreen®.

De online persoonlijkheidsanalyse kan door ons als hulpmiddel toegepast worden bij:

 • Het vinden van de meest geschikte kandidaat voor een vacature,
 • Het doelgericht ontwikkelen van (gedrags-) competenties van medewerkers,
 • De potentie van een werknemer voor een andere functie,
 • De manier van leidinggeven voor een bepaalde werknemer,
 • Het realiseren van de optimale teamsamenstelling.

Impuls Wisselwerk werkt met de Iscreen® methode. Beoordeeld wordt onder meer op basis van de voor de functie relevante persoonlijke, interpersoonlijke en management competenties. De Iscreen® methode bestrijkt het gehele werkgebied. Er is een lijst beschikbaar van 70 verschillende functionele gedragingen. 

Deze methode geeft inzicht in:

 • Intellectuele kwaliteiten;
 • Persoonlijke kwaliteiten;
 • Inter-persoonlijke kwaliteiten;
 • Leidinggeven en managementkwaliteiten;
 • Voorkeurs gedragspatronen (karakterprofiel);
 • Voorkeurs communicatiepatronen (interactieprofiel).

Voordat de kandidaat aan de test begint krijgt hij/zij allereerst een gedetailleerde instructiepagina die beschrijft hoe een test is opgebouwd en hoe de vragen beantwoord moeten worden. De instructiepagina geeft ook informatie over de duur van de test. Aan de hand van een aantal voorbeeldopgaven kan de kandidaat zelf oefenen.

De test bestaat uit 2 delen:

 1. De Persoonlijkheidstest; is tweeledig. De uitkomst geeft een competentie analyse en zicht op de voorkeurs communicatiestijl van de kandidaat. De persoonlijkheidstest kan in een vertrouwde (thuis) omgeving worden afgenomen op een willekeurige dag en/of tijdstip met behulp van een computer met internetaansluiting.
 2. De Intelligentie/capaciteiten test; De volgende items worden in beeld gebracht: algemeen intelligentieniveau, analytisch denken, cijfermatig inzicht, conceptueel denken, probleemanalyse, rekenvaardigheid en verbaal redeneren. De capaciteitentest moet in een gecontroleerde omgeving worden afgenomen met behulp van een computer met internetaansluiting.


Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!