Vind jouw baan

Vind de ideale baan die bij jou past!

Privacy verklaring

Algemeen 
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Impuls wisselwerk houdt zich aan de eisen die de AVG en overige privacywetgeving stellen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Gebruik gegevens 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Impuls wisselwerk. U dient zich ervan bewust te zijn dat Impuls wisselwerk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Impuls wisselwerk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u zich inschrijft vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de HR-diensten uit te kunnen voeren. U geeft hierbij toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van een vacature. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Impuls wisselwerk.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • BSN-nummer (indien er sprake is van een dienstverband)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief via onze website verstrekt

Grondslag 
Impuls wisselwerk verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uw toestemming (u kunt deze op elk moment weer intrekken, u kunt dit doorgeven door telefonisch contact met ons op te nemen);
 • Ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van betrokkenen en derden.


Communicatie 
Wanneer u een e-mail of via een andere vorm berichten aan ons verstuurd, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor een functie relevant zijn. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Impuls wisselwerk.

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld zonder toestemming.

Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Impuls wisselwerk hanteert een termijn van twee jaar (na uitdiensttreding of na het laatste contactmoment). Hierna zullen alle persoonsgegevens vernietigd worden. Wanneer er volgens de wet een ander bewaartermijn geldt, zal Impuls wisselwerk deze termijnen in acht nemen en hanteren.

Cookies 
De meeste browser zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies- en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Afmelden 
Onderaan de nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Andere vormen van mailingen kunnen worden afgemeld middels een e-mail met dit verzoek.

Uw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten wanneer en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Recht op inzage in de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • Recht op inzage in de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U kunt een klacht m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht van verzet: u kunt in bezwaar bij de rechtbank tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u schriftelijk bij ons een verzoek heeft ingediend m.b.t. de aanpassing, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, zal Impuls wisselwerk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vragen en feedback 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 – 05 – 2018